Poslednja izmena: 01 mart 2018. godine

1. Prihvatanje uslova korišćenja

Na pristup i korišćenje naše mobilne i online aplikacije na adresi www.PennyBack.rs (dalje u tekstu: PennyBack Platforma) primenjuju se ovi Uslovi korišćenja te svi važeći zakoni i drugi pravni propisi. Pristupom PennyBack Platformi sa Vašeg mobilnog telefona, računara ili drugog uređaja (dalje u tekstu: Uređaji) smatra se da ste ove Uslove korišćenja kao i našu Politiku privatnosti (dostupnu na www.PennyBack.rs/privacy.html) pročitali, razumeli te da ih u celosti prihvatate. Ukoliko ne prihvatate ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti (dalje u tekstu: Uslovi), ne koristite PennyBack Platformu.

Kompanija “PennyBack” d.o.o. (dalje u tekstu: PennyBack) zadržava pravo revidirati Uslove u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup PennyBack Platformi bez predhodnog obaveštenja. Vaša je obaveza da Uslove povremeno ponovo pročitate kako biste se upoznali sa eventualnim promenama. Korišćenje PennyBack Platforme nakon izmene Uslova podrazumevat će da ste sa izmenama upoznati te da ih razumete i u celosti prihvatate. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korisnicima, registrovanim korisnicima ili trećim licima usled takvih izmena.

2. Definicija

PennyBack Platforma pruža interaktivnu on-line uslugu kojom upravlja kompanija “PennyBack” d.o.o. na adresi Beogradska 11, 23000 Zrenjanin, Republika Srbija, PIB:109184970 . Usluge se sastoje od upravljanja sadržajem, organizovanjem i vođenjem loyalty programa, zajednički sa partnerskim kompanijama i trećim licima.

3. Uopšteno

Ovi Uslovi odnose se na korišćenje PennyBack Platforme od strane krajnjih korisnika (dalje u tekstu: Korisnik). Pravo korišćenja PennyBack Platforme lično je pravo Korisnika, i ne može se prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik je lično odgovoran za zaštitu svoje lozinke. Korisnik je dužan da čuva podatke o svom nalogu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautorizovanim korišćenjem svog naloga. Registracijom na PennyBack Platformi sa svog Uređaja, i/ili prihvatanja pristupa na PennyBack Platformu sa vašeg Facebook naloga ili naloga druge društvene mreže (dalje u tekstu: Društvene mreže), takođe se smatra da ste ove Uslove razumeli te da ih u celosti prihvatate.

Takođe, registracijom na PennyBack Platformi i prihvatanjem Uslova, Korisnik daje saglasnost da se lični podaci uvrste u evidenciju registrovanih korisnika i da se slaže sa korišćenjem njegovih podataka na način i u svrhu opisanu u nastavku.

4. Korisnički profil - Nalog

Da biste mogli da koristite PennyBack Platformu od vas se traži da registrujete korisnički profil (dalje u tekstu: Nalog). Prijava na PennyBack Platformu omogućava unos i validaciju fiskalnog računa, pregled stanja povrata novčane vrednosti kod partnerskih firmi te pozivanje prijatelja u sistem putem jedinstvenog linka (link za pozivanje) kao i pregled liste pozvanih prijatelja. Lični podaci su neophodni za završetak postupka prijave, koji se kasnije koriste za dalju komunikaciju sa registrovanim korisnicima.

Prilikom prijave na Nalog, saglasni ste da ćete dati samo tačne i potpune podatke, kao i saglasnost na javno objavljivanje profilne slike, nad kojom imate prava za distribuciju, odnosno da fotografija koju objavljujete ne krši nečije autorsko pravo i da nije pronografskog ili drugog ne primerenog i zakonom zabranjenog sadržaja.

Vi ste isključivo odgovorni za pristup na svoj Nalog. Ako neko drugi pristupa na vaš Nalog sa Društvene mreže, mi ćemo se osloniti na tu Društvenu mrežu i pristupnu lozinku, a vi nam dajete saglasnost da se takav pristup Nalogu smatra kao pristup od vas lično. Ako ste primetili da se vaš nalog na Društvenoj mreži ili lozinka, koriste bez vašeg odobrenja, molimo da nas odmah obavestite slanjem e-maila na support@PennyBack.net

U slučaju promena, potrebnih dopuna ili pogrešnih ličnih podataka, Korisnik može proveriti i po potrebi promeniti ili dopuniti svoje podatke unesene kod registracije.

Registrovani Korisnik može ostvarivati povrat novčane vrednosti sa računa od različitih firmi (dalje u tekstu: PennyBack Partneri), direktno ili iz svoje mreže pozvanih prijatelja, samo sa teritorije države u kojoj živi, odnosno gde ima prijavljeno boravište, a koju je naveo prilikom registracije, odnosno otvaranja Korisničkog računa. Naknadna promena države u Nalogu nije moguća.

Otvaranje Naloga na PennyBack Platformi je potpuno besplatno.

5. Unos, provera i validacija fiskalnog računa

PennyBack Platforma vam nudi mogućnost unosa i validacije fiskalnih računa izdatih prilikom vaše kupovine od strane PennyBack Patnera i automatske preraspodele ugovorenog procenta povrata s PennyBack Partnerima na 5 (pet) ravnopravna dela od ukupnog iznosa Vašeg validno unetog fiskalnog računa.

Prvi deo, koji možete pogledati u rubrici "Računi", raspoređuje se direktno na vaš Nalog. Dok se drugi, treći i četvri deo preraspodele procenta raspoređuje kroz predhodno izgrađenu mrežu preporuka prijatelja.

Proces validacije započinje unosom PennyBack Identifikacionog Koda (dalje u tekstu: PBIK kod) sa fiskalnog računa u tekstualnom obliku ili (gde god je to moguće) skeniranjem QR koda. Po validaciji podataka vrši se izračunavanje iznosa povrata i preraspodela istog.

U slučaju da ne možete uneti i validirati PBIK kod iz bilo kog razloga, potrebno je da kontaktirate naš korisnički servis. U obavezi ste poslati fotografisani ili skenirani fiskalni račun koji nije moguće validirati.

Ukoliko namerno ili nenamerno u više pokušaja unesete neispravne PBIK kodove, PennyBack ima pravo da, privremeno ili trajno blokira vaš Nalog iz bezbednosnih razloga bez predhodne najave ili obavještenja.

6. PennyBack Identifikacioni Kod ( PBIK )

PBIK je sigurnosni kod koji se štampa na fiskalni isečak (račun) i objedinjuje u sebi osnovne informacije od PennyBack Partnera potrebne za izračunavanje preraspodele procenta, odnosno povrata od novčane vrednosti računa Korisniku na PennyBack Platformi.

PBIK je jedinstven za sve izdate fiskalne račune i sadrži slova engleske abecede i brojeve 0-9. Dužina PBIK koda je varijabilna i iznosi minimum 8 cifara. PBIK kod se može štampati proizvoljno (radi lakšeg čitanja i štampanja) u više redova ili u jednom redu sa umetnutim crticama ("-") . Crtice se ne moraju upisivati prilikom unosa naloga.
Ukoliko tehničke mogućnosti to omogućavaju, PBIK kod može biti odštampan na računu (ili na dodatku uz fiskalni račun) u vidu QR koda.

7. Iskorišćenje povrata od novčane vrednosti računa

7.1 . Povrat od novčane vrednosti

Na PennyBack Platformi nema i ne vrši se platni promet (niti u jednom smeru, kako uplate tako i isplate).

Pod povratom od novčane vrednosti sa računa (u daljem tekstu: Povrat), podrazumevamo prikupljeni iznos (vrednost) koji ste ostvarili prilikom validacije sopstvenih fiskalnih računa i prilikom preraspodele iz mreže prijatelja, odnosno njihovih validiranih fiskalnih računa. Povrat se isključivo na PennyBack Platformi evidentira, vodi i dostavlja kako PennyBack Partnerima, tako i Korisnicima u vidu nedeljnog obračuna unetih i validiranih fiskalnih računa, a PennyBack Partneri na osnovu njih prilikom prve naredne kupovine Korisnika prihvataju ostvareni prikupljeni iznos kao vrednost za određene popuste u vidu robe ili usluge. Ostvareni Povrat se ne može unovčiti ili za njega tražiti novčana isplata od strane PennyBack Platforme ili PennyBack Partnera od strane Korisnika.

7.2. Podnošenje zahteva za iskorišćenje Povrata

Zahtev za iskorišćenje Povrata možete podneti bilo koji dan u nedelji ili ga po želji deaktivirati, najkasnije do nedelje u 23:59:59 sati. Ukoliko ne izvršite podnošenje zahteva u aktuelnoj nedelji, celokupni prikupljeni iznos Vam se automatski prenosi u sledeću obračunsku nedelju.

Zahtev za iskorišćenje Povrata mora sadržati iznos koji želite iskoristiti izražen pojedinačno po svakom PennyBack Partneru kod koga ste stekli pravo na iskorišćenje.

Svi podneti zahtevi se obrađuju ponedeljkom a potvrdu o obrađenom zahtevu dobijate na e-mail adresu. Takođe, status Vašeg zahteva vidljiv je u svakom trenutku i u Vašem Nalogu. Potvrda sadrži detaljno uputstvo o načinu iskorišćenja u vidu vaučera za svakog PennyBack Partnera kod koga ste podneli zahtev.

PennyBack Partner zadržava pravo slobodne izmene minimalnog iznosa koji ste u mogućnosti da iskoriste kao i datuma do kojeg ste u mogućnosti da iskoriste povrat novca. Ovi uslovi su jasno izraženi na PennyBack Platformi i vaučeru.

7.3 . Iskorišćenje Povrata

Za iskorišćenje ostvarenog Povrata morate otići lično u trgovinu ili firmu PennyBack Partnera i prikazati vaučer odštampan na papiru ili putem ekrana na mobilnom telefonu / tablet računaru. Dalji proces iskorišćenja zavisi od toga poseduje li PennyBack Partner sopstveni loyalty program (kartice loyalnosti) ili ne. U prvom slučaju prikazani iznos na vaučeru biće prebačen na Vašu loyalty karticu (uz opcionu konverziju u bodove) a u drugom dobijate mogućnost kupovine sa vaučerom.

Za svaki ostvareni Povrat morate iskoristiti punu vrednost u jednoj poseti. Nije moguće vraćanje novca, odnosno vraćanje razlike između cene proizvoda ili usluge i vrednosti ostvarenog Povrata (osim ako su PennyBack Partneri to dužni učiniti prema važećim zakonima). Prilikom iskorišćenja PennyBack Partner ima pravo da zatraži na uvid Vašu važeću ličnu kartu.

Povrat možete iskoristiti odmah po prijemu vaučera (i obaveštenja da Vam je novac prebačen na loyalty karticu, ukoliko PennyBack Partner poseduje svoj loyalty program). Imajte na umu da svaki ostvareni Povrat ima ograničen vremenski rok za iskorišćenje. Nakon tog vremenskog perioda Povrat i vaučer ne mogu se iskoristiti.

PennyBack Partneri su dužni primiti zahteve za iskorišćenje Povrata u skladu sa ovim Uslovima te važećim zakonima. Ako PennyBack Partner odbije da primi Vaš zahtev i / ili vaučer, onda ste dužni odmah nas o tome obavesti kako bi se nastali problem u što kraćem roku otklonio. U takvom slučaju nas kontaktirajte na support@PennyBack.net.

Povrat i vaučer ne mogu biti korišćeni, odnosno otkupljeni za plaćanje poreza, saveta, utovara, prevoza i slično. PennyBack niti PennyBack Partneri nisu odgovorni za izgubljene ili ukradene vaučere ili loyalty kartice.Vaučer može iskoristiti donosioc vaučera, svaki korisnik je lično ogovoran i dužan voditi računa o svom vaučeru.

8. Pravo na odustajanje

Ukoliko Korisnik nije izvršio iskorišćenje ostvarenog Povrata po dobijenom obračunu u predviđenom periodu za to, u tom slučaju više nije moguće iza tog roka naknadno zatražiti iskorišćenje i smatraće se da je Korisnik time iskoristio pravo na odustajanje, bez dalje mogućnosti potraživanja bilo koje vrste od strane PennyBack Platforme ili PennyBack Partnera.

9. Trgovačka odgovornost

PennyBack organizuje, vodi i vrši periodične obračune za loyalty program, povrat novca i affiliate sistem za svoje korisnike i partnere. Međutim, PennyBack Partneri su jedini izdavaoci robe ili usluga. Korisnik stiče pravo na iskorišćenje ostvarenog Povrata u skladu sa uslovima utvrđenim u ovim Uslovima, kao i navedenim uslovima kod svakog PennyBack Partnera zasebno. PennyBack nema nikakvu odgovornost za kvalitet proizvoda ili usluga koje pružaju PennyBack Partneri i izričito se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, troškove ili druge gubitke vezane za proizvode ili usluge koje PennyBack Partneri daju Korisnicima.

10. Opšti i posebni uslovi za iskorišćenje Povrata

Svi izdati obračuni za iskorišćenje ostvarenog Povrata se izdaju uz određene uslove, kao što je period tokom kojeg se može izvršiti iskorišćenje, odnosno datum njegovog isteka. Ovi posebni uslovi pojavljuju se na PennyBack Platformi i/ili vaučerima. Ako postoji bilo kakav sukob između specifičnih uslova naznačenih na PennyBack Platform ili vaučerima i ovih Uslova, posebni uslovi će prevladati.

11. Posebne promotivne aktivnosti

Sa vremena na vreme PennyBack Platforma može ponuditi posebne promocije, takmičenja i / ili nagradne igre namenjene podsticaju za korišćenje PennyBack Platforme. Određeni propisi za takve posebne promotivne aktivnosti biće objavljene na PennyBack Platformi sa opisom svake promocije posebno.

12. Oprema

Vi ste isključivo odgovorni za nabavku i održavanje svoje računarske opreme ili bilo kojeg drugog Uređaja koji se koristi za pristup PennyBack Platformi.

13. Ograničeno i uslovno korišćenje PennyBack Platforme

PennyBack Platforma vam daje ograničen, neekskluzivan, neprenosiv pristup i korišćenje kao uslugu za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, podložnu svim uslovima navedenim u ovim Uslovima.

Ograničeno i uslovno korišćenje PennyBack Platforme daje vam pravo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Ovo poglavlje dodatno ograničava prava. Trebalo bi da ga pročitati pažljivo.

13.1. Vi prihvatate da vaša lična nekomercijalna upotreba znači korišćenje PennyBack Platforme isključivo za namenu organizovanja i vođenja loyalty programa. Ne smete koristiti PennyBack Platformu za bilo koju drugu svrhu, uključujući bez ograničenja i analizu, pregled ili preuzimanje informacija o funkcionalnosti, sadržaja, ili pojedinih elemenata PennyBack Platforme za komercijalne ili druge svrhe.

13.2. Osim toga, ne možete ukloniti obaveštenja koje se odnosne na sadržaj ili rad PennyBack Platforme, takođe za reprodukovanje, preuzimanje, menjanje, objavljivanje, distribuiranje, emitovanje, povezivanje, prodavanje, izdavanje, prilagođavanje, javno prikazivanje ili bilo na koji drugi način iskorišćavanje ili zloupotrebljavanje PennyBack Platforme, strogo je zabranjeno bez izričitog pismenog odobrenja kompanije “PennyBack” d.o.o.

13.3. PennyBack polaže autorska prava na lične sadržaje (tekstove, fotografije i ostalo). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela PennyBack Platforme, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

13.4. Korisnik se slaže da je korišćenje PennyBack Platforme isključivo na odgovornost krajnjeg Korisnika i da će se u skladu sa ovim Uslovima Korisnik izričito:

- Koristiti sistem odgovorno i da će poštovati druge Korisnike u interakcijama i da neće postavljati sadržaj ili druge materijale na PennyBack Platformu;

- Strogo su zabranjene klevete, prevare, zablude, netačne, uvredljive, pornografske, vulgarne, nepristojne, štetne, preteće, uznemirujuće, nasilničke, rasne, etničke ili druge vrste ponašanja ili komunikacije, uključujući komunikaciju koja predstavlja (ili podstiče ponašanje koje se smatra) za krivično delo ili na drugi način krši bilo koji lokalni, državni ili međunarodni zakon, propis ili standard ponašanja;

- Objavljivanje ličnih stvari u vezi bilo koje osobe;

- Povrediti ili zloupotrebiti bilo patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu, autorska prava, privatnost ili druga prava bilo koje osobe ili subjekta;

- Obuhvata sva neovlašćena oglašavanja, promotivne materijale, spamove, lančana pisma, piramidalne šeme, ili bilo koji drugi oblik uznemiravanja;

Strogo je zabranjeno na PennyBack Platformi:

- Štetiti maloletnicima na bilo koji način;

- Predstavljati se kao druga osoba, ili na drugi način lažno predstaviti svoju povezanost sa osobom ili entitetom;

- Prikuplja lične informacije, uključujući imena, e-mail adrese ili druge informacije, za bilo koju svrhu;

- Nasilno ili na drugi način uznemiravati druge;

- PPokušati neovlašćeno pristupiti, ometati ili prekidati PennyBack Platformu te računara servera na kojima se skladište baze podataka spojene na PennyBack Platformu;

- Pokušati koristiti višestruke identitete ili naloge društvenih mreža;

- Pokušati reprodukovati ili manipulisati vaučerima kako bi ih preprodavali po višoj vrednosti;

- Pokušati prodavati ili trgovati vaučerima.

13.5. PennyBack može raskinuti svaki odnos sa bilo kojim svojim Korisnikom u bilo kojem trenutku. PennyBack zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koju lozinku ili Nalog Korisnika u slučaju bilo kakvog negativnog ponašanja Korisnika, a prema svojoj diskrecionoj oceni.

14. Privatnost i bezbednost

Korisnik potvrđuje da su sve diskusije, komentari, privatne poruke ili drugi načini slanja poruka ili međusobne komunikacije javne, a ne privatne prirode, i da PennyBack Platforma može nadzirati komunikacije Korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Kako PennyBack Platforma ne autorizuje tuđe sadržaje, poruke ili informacije stoga poriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakve radnje koje su posledica učešća Korisnika u tim radnjama, uključujući odgovornost za moguće sporne sadržaje. Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na PennyBack Platformi Korisnik daje firmi “PennyBack” d.o.o. pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koje druge pravno dozvoljene namene.

Imamo pravo, ali ne i obavezu, prema sopstvenom nahođenju, izmeniti, odbiti postaviti ili skloniti bilo koji neprimereni sadržaj koji postavljate ili ste postavili na PennyBack Platformu.

15. Internet stranice trećih strana

Na PennyBack Platformi, linkovi na sajtu i / ili aplikacije u vlasništvu trećih strana kao i informacije ili bilo koji drugi sadržaji ne podležu ovim Uslovima. PennyBack Platforma ne autorizuje informacije ili bilo koji drugi sadržaj te stoga ne preuzima nikakvu odgovornost i ne može biti odgovorna za tačnost, potpunost ili pouzdanost istih. Ni pod kojim uslovima PennyBack neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Korisnik oslonio na informacije dobijene putem PennyBack Platforme i ako Korisnik odluči pristupiti internet stranicama trećih lica, on to čini na sopstvenu odgovornost.

16. Povezivanje na PennyBack Platformu preko preko drugih web sajtova

Možete se povezati preko Vašeg naloga sa drugih web sajtova (društvene mreže) na PennyBack Platformu pod uslovom da to činite na fer i pošten način, a ne na način da šteti ili narušava naš ugled. Takođe, ne možete se povezati sa PennyBack Platformom sa bilo koje društvene mreže sa korisničkog naloga koji nije u vašem vlasništvu. Zadržavamo u takvim slučajevima bezuslovno pravo da obustavimo dalje povezivanje bez prethodne najave.

17. Odšteta

Ovaj deo Vas obavezuje na obeštećenje i našu zaštitu od Vaše neovlašćene aktivnosti.

Slažete se da ćete obeštetiti PennyBack, njegove filiale, franšizere, PennyBack Partnere, odgovorne osobe, službenike i zaposlene kao i menadžere od svih zahteva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom PennyBack Platforme od strane Korisnika.

18. Intelektualna svojina

Svi materijali koji se nalaze na PennyBack Platformi u vlasništvu su kompanije "PennyBack d.o.o.", te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava te nosioca prava na žigovima, kao i u skladu sa drugim potrebnim odobrenjima. PennyBack je takođe nosilac autorskih prava na celokupnom idejnom sadržaju sajta www.PennyBack.rs.

Vi ste isključivo odgovorni za sadržaj koji nam šaljete i saglasni ste da imate potrebno pravo intelektualne svojine nad sadržajem. Međutim, PennyBack zadržava pravo da ukloni sav sadržaj koji pošaljete ukoliko posumnjamo da sadržaj predstavlja kršenje bilo kojeg intelektualnog vlasništva.

19. Elektronska komunikacija

Komunikacija između vas i PennyBack Platforme je pomoću elektronskih sredstava, preko PennyBack Platforme ili slanjem e-mail poruka. Za ugovorne svrhe, ( i ) pristajete na primanje saopštenja u elektronskom obliku i ( ii ) slažete se da svi uslovi, sporazumi, obaveštenja, objave i druge komunikacije koje vam PennyBack Platforma dostavlja pomoću elektronskih sredstava zadovoljavaju zakonske uslove pošto su u pisanom obliku.

20. Korisnička podrška

Sva pitanja, pritužbe i predloge dostavite na e-mail PennyBack.net-a i to:
support@PennyBack.net

Možete nas takođe kontaktirati putem pošte na sledeću adresu:
“PennyBack” d.o.o.
Beogradska 11, 23000 Zrenjanin
Republika Srbija

21. Razno

U slučaju da je neka od stavki ovih Uslova ništavna, takva ništavost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uslova, te će preostali delovi ovih Uslova ostati na snazi, a ništavna odredba će se zameniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uslova, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.

Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posledica korišćenja PennyBack Platforme (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zrenjaninu i rešavaju se u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Registracijom Naloga na PennyBack Platformi smatra se da je Korisnik ove Uslove pročitao i da ih je u celosti prihvatio.