Utolsó változtatás:2017.06.30.

1. A felhasználási feltételek elfogadása

A www.PennyBack.rs-hez (a továbbiakban Penny Bank Platform) való bejelentkezéshez és felhasználásához az alábbi szabályok érvényesek:

A Penny Bank Platform-hoz való bejelentkezés után (telefonkészülékről, számítógépről vagy egyéb más készülékről a továbbiakban : Készülékek) úgy tekintjük hogy elolvasta, megértette, és teljes egészében elfogadja a Felhasználási feltételeket valamint az Adatvédelmi irányelveket (elérhető a www.PennyBack.rs/privacy.html).

Ha nem fogadja el a Felhasználási feltételeinket és az Adatvédelmi irányelveket ne használja a PennyBack.rs-et!

A “PennyBack” d.o.o. (továbbiakban PennyBack) fenntartja a jogot a felhasználási feltételek változtatására a (továbbiakban feltételek) és bármelyik pillanatban megszüntetheti a hozzáférést a Penny Bank Platform-hoz előzetes tájékoztatás nélkül. Az Ön kötelessége hogy a feltételeket időnként újra áttanulmányozza, hogy megismerje az esetleges változtatásokat.

A Penny Bank Platform további használatával , úgy értendő hogy Ön megértette és teljes mértékben elfogadja a változtatásokat. A változások vonatkozásában, kizárunk mindenféle felelősség vállalást bármilyen káreseménnyel kapcsolatosan amelyek a változtatások következtében, a felhasználóknak illetve harmadik személyeknek keletkeztek.

2. Definíció

A Penny Bank Platform interaktív online szolgáltatást nyújt a www.PennyBack.rs domenen keresztül, amely az “PennyBack” d.o.o. tulajdonában van. Ezek a szolgáltatások magukba foglalják a VÁSÁRLÓI HŰSÉGPROGRAM (Loyalty és Affiliate marketing) tartalmának a szervezését és az üzemeltetését, közösen a Partner Cégekkel és Harmadik Személyekkel.

Cím: Beogradska 11, 23000 Zrenjanin

PIB: 109184970.

3. Általánosan

Az alábbi feltételek a Penny Bank Platform végfelhasználók általi használatára (továbbiakban Felhasználók) vonatkoznak. A Penny Bank Platform használata kizárólag a Felhasználó joga és nem ruházható át más fizikai vagy jogi személyekre. A Felhasználó kötelessége hogy vigyázzon az adataira a Felhasználói Fiókjában (továbbiakban Fiók) és teljes mértékben felel azokért a károkért amelyeket illetéktelen (nem autorizált) használattal okozhatnak a Fiók-ban. A Penny Bank Platform- mobil telefonnal, számítógéppel illetve egyébb eszközzel (az Ön készüléke) történő regisztrációval, vagy a Facebook.com, illetve egyéb Közösségi portál segítségével-használható

A Közösségi portállal való bejelentkezés és regisztráció esetén, szintén elfogadottnak tekintjük a Felhasználási feltételeket és a Adatvédelmi irányelvek feltételeit. Szintén a regisztráció által a Penny Bank Platform felületén, a Felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz hogy, a személyes adatai bekerüljenek a felhasználói nyílvántartásba, és elfogadja az adatai felhasználásának a szabályait.

4. Felhasználói Fiók

Ahhoz hogy Penny Bank Platform-ot használja első lépésben regisztrálni kell egy Felhasználói fiókot a (továbbiakban Fiók). A Penny Bank Platform regisztrációval lehetővé válik a számlák rögzítése és hitelesítése, az aktuális egyenlegek, (megtakarítások visszatérítések) áttekintése a regisztrált Partner cégeknél, valamint a barátaink meghívása a rendszerbe egy azonosító link segítségével (meghívó link) valamint a meghívott személyek listázása.

A Fiók nyitása a Penny Bank Platform-on teljesen ingyenes.

A regisztrált Felhasználónak a bejelentkezési folyamat befejezéséhez személyes adatokat kell megadni, amelyeket a későbbi kommunikációban is használni kell . A Fiókba való bejelentkezéskor elfogadja, hogy pontos és teljes körű adatokat ad meg, valamint hozzájárul ahhoz hogy a profilképe nyilvános legyen , (felette mindenkor rendelkezhet), illetve a kép nem sérti senkinek a szerzői jogát és nem tartalmaz pornográf illetve bármilyen más nem megengedett illetve törvényellenes tartalmat. Az adatok hitelességéért Ön vállalja a felelősséget

Ön felel minden bejelentkezésért a Fiókba, ha valaki az Ön engedélyével valamilyen közösségi portálról bejelentkezik, az Ön Felhasználói fiókjába, mi elfogadjuk az arra a Közösségi portálra vonatkozó bejelentkezési jelszavát. Ön a beleegyezését adja, hogy az ilyen jellegű bejelentkezés olyan belépés mintha Ön személyesen jelentkezne be a Felhasználói fiókjába. Ha észlelte hogy az Ön Fiókját és a Közösségi portálját vagy a belépési jelszavát illetéktelenek használják, kérjük haladéktalanul jelezze felénk egy e-mail küldésével:

a support@PennyBack.net címen.

A személyes adatok cseréjére, kiegészítésére vagy a téves adatok kijavítására a Felhasználónak lehetőséget biztosítunk.

A regisztrált Felhasználó (áruban levásárolható) visszatérítésre jogosult, a szerződött Partnerektől (továbbiakban Penny Bank Partnerek) a saját illetve a meghívott barátai vásárlásai után, kizárólag abban az országban ahol él illetve ahol bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és amelyet rögzített a regisztráció folyamán illetve a Felhasználói Fiók megnyitásakor adott meg.

Későbbi Ország módosítás a Fiókban nem lehetséges.

5. Számlák rögzítése, ellenőrzése, hitelesítése

A Penny Bank Platform lehetőséget biztosít a kiadott számlák rögzítésére, ellenőrzésére, és hitelesítésére amelyeket a vásárlásai alkalmával a PennyBack Partner cégeitől szerzett be.

A rendszer lehetőséget ad a szerződött százalékos kedvezmények automatikus újraosztására 5 (öt) egyenlő részre az ön által birtokolt és hitelesített bizonylat (számla) alapján a végösszegből számítva (%-os PennyBack Partner kedvezmény) az alábbiak szerint.

Az első részt egyenesen az Ön Fiókjába utaljuk amelyet a „számla” rovatban talál egy összegben és a kedvezmény mértékével, amely visszatérítésre kerül minden vásárlása után, (azaz a bizonylata hitelesítése után a partner részéről) a rendszerben.

A második, harmadik illetve negyedik rész elosztása azonos százalékban és összegben jóváírásra kerül a Penny Bank Platform rendszerben regisztrált barátai Fiókjaiban is.

A Fiók rovatban „Számla” és a” +Új számlák” elindul a bizonylat rögzítés folyamata, a Számla rögzítését a bizonylatot kiadó Partner nevével indítjunk utána a PennyBack Identifikációs Kód (PBIK) rögzítése következik. A PBIK kódot szöveges formátumban rögzítjük, (illetve ahol lehetőség van rá a QR kód szkennelésével). A bizonylat hitelesítése után kiszámításra kerül a visszatérítés összege valamint annak a szétosztása és jóváírása a felhasználók között.

Abban az esetben ha valamilyen okból kifolyólag nem tudja rögzíteni vagy hitelesíteni a bizonylatát kérjük keresse a felhasználói szervizünk segítségét. A számla fotóját vagy a szkennelt fénymásolatát mindig mellékelni kell az igényhez.

Ha több alkalommal véletlenül vagy szándékosan hibás PBIK kódokat próbál berögzíteni, a PennyBack fenntartja a jogot arra hogy ideiglenesen vagy hosszabb ideig felfüggessze az Ön fiókjának a használatát, biztonsági okok miatt minden előzetes figyelmeztetés nélkül, a rögzítést csak a 15 perces kényszer szünet letelte után tudja folytatni.

6. PennyBack Identifikációs Kód (PBIK)

A PBIK egy biztonsági kód amelyet a Penny Bank Partner által kiadott számla (online pénztárbizonylat) tartalmaz és összesíti azokat az adatokat amelyek szükségesek a Penny Bank Partner számára hogy a százalékos kedvezmény mértékét kiszámítsa a Felhasználó részére azaz a visszatérítés nagyságrendjét meghatározza a Penny Bank Platform felületén. A felhasználó a PBIK kódot a Penny Bank Platform felületen tudja rögzíteni.

A PBIK kód kombinációjának összetevői az abc betűi illetve számai 1-9ig (kivéve a "o","0","l","1"karaktereket) amelyeket egységesen minden NAV által minősített, online pénztárgép által kiadott bizonylatnak tartalmaznia kell.

A PBIK kód hossza változhat, minimum 8 karakter lehet, nyomtatásban lehet több sorban is vagy egy sorban közbeiktatott „-„ jelekkel. Ezeket a „-„ jeleket nem szükséges rögzíteni. Amennyiben a technikai lehetőségek biztosítottak a PBIK kód QR kód formátumban is nyomtatható.

7. A megvalósított kedvezmények szétosztása (visszatérítés)

7.1. Visszatérítés (kizárólag áru vagy szolgáltatás értékben)

A Penny Bank Platform rendszerben nincs készpénzforgalom, egyetlen irányban sem, sem a befizetési sem a kifizetési oldalon. Visszatérítés alatt értendő , a vásárlások során összegyűjtött saját bizonylatok utáni, valamint barátaink vásárlásai alapján kiállított, rögzített és hitelesített bizonylatok alapján kiszámított kedvezmények összege. A visszatérítés kizárólag csak a Penny Bank Platform rendszerben van nyilvántartva és heti rendszerességben továbbításra kerül mint a szerződött Penny Bank Partnerek (kedvezményt adó) mint a Felhasználók felé (kedvezményt igénybe vevő), a rögzített és hitelesített bizonylatok alapján.

A Penny Bank Partnerek a nyilvántartás alapján, a Felhasználóknak a legközelebbi vásárlásaik alkalmával jóváírják a visszatérítést árú illetve szolgáltatás formájában. A megvalósított összeg pénzzé nem váltható át, a felhasználó részéről nem kérhető kifizetés a fenti összegben sem a Penny Bank Platform-tól, sem a Penny Bank Partner-tól, .

7.2. A visszatérítés indítása

A visszatérítés indítása a”számla” rovat „visszatérítés” fülön indítható el. Az igényt a hét minden napján el lehet indítani, az elszámolás vasárnap 23:59 után történik meg. Ha a folyó héten nem kéri a kifizetés indítását automatikusan az összes megtakarítás (levonások nélkül) átvitelre kerül a következő elszámolási hétre. Az igénynek minden esetben tartalmaznia kell az összeget amelyet szeretnének felhasználni a Penny Bank Partnerek megjelölésével.

Minden beadott kérelem hétfőn kerül feldolgozásra, a visszaigazolásról a jelentést e-mailban kézbesítjük a rögzített címre. Az Ön Fiókjában online nyomon követhető a beadott igényéneinek az aktuális állapota. A vásárlási utalványok tartalmazzák a részletes felhasználási útmutatót, és csak azoknál a partnereknél válthatóak be akiknél Ön igényelte a visszatérítést.

A Penny Bank Partner fenntartja a jogot a felhasználható minimum összeg meghatározásáról, illetve az utalvány felhasználási határidejéről. Ezek a feltételek minden esetben szerepelnek az utalványokon is.

7.3. Visszatérítés felhasználása

A visszatérítés felhasználását személyesen lehet kezdeményezni a szerződött Penny Bank Partnernél, be kell mutatni a vásárlási utalványt. A további folyamat partnertől partnerig különbözik, attól függően a Penny Bank Partner rendelkezik-e saját hűségprogrammal (hűségkártya) vagy nem. Első esetben a bemutatott összeg jóváíródik a hűségkártyán, és a későbbiekben felhasználható, az utóbbi esetben pedig az utalvány értéke levásárolható.

A vásárlási utalványt egy összegben lehet levásárolni egy vásárlás alkalmával, Pénzbeli visszatérítés nem lehetséges , illetve a megvásárolt árú vagy szolgáltatás összege és az utalvány összege közötti különbséget sem lehet készpénzben visszatéríteni az utalvány birtokosának a részére (kivéve ha a Penny Bank Partnereket valamilyen törvényi kötelezettség köti). A felhasználás alkalmával a Penny Bank Partner kérheti a felhasználótól az érvényes személyi igazolványát azonosítás céljából.

Amennyiben a Penny Bank Partner rendelkezik hűségkártyával a visszatérítés teljes összege az utalvány kézhezvétele ( illetve az értesítés) után azonnal beváltható. Kisérje fokozott figyelemmel, hogy minden visszatérítésnek van egy kifizetési-felhasználási határideje. Ezen határidő után a vásárlási utalvány illetve a visszatérítés beváltása nem lehetséges.

A Penny Bank Partnerek kötelesek befogadni a vásárlási igényeket összhangban az ezekben a leírt feltételekkel, a hatályos jogszabályok figyelemebevételével.Ha a partner elutasítja az utalvány befogadását Önnek a legrövidebb időn belül kötelessége azonnal értesíteni bennünket az support@PennyBack.net e-mail címen.

A visszatérítés illetve az utalvány nem használható adófizetésre, tanácsadásra, fuvarköltség, rakodási költség, kifizetésére. Az utalvány csak és kizárólag áru illetve szolgáltatás értékének a kiegyenlítésére használható fel. A Penny Bank Platform illetve a Penny Bank Partnerek nem felelnek az elveszített illetve ellopott hűségkártyákért vagy utalványokért. Az utalvàny a hozo rèszère èrvènyes,minden felhasználo személyesen felelős és köteles gondoskodni a saját utalványárol.

8. Elállási feltételek

Amennyiben a Felhasználó nem használta ki az elszámolt visszatérítését az megtervezett határidőn belül, akkor a határidő után nem kezdeményezheti az utalvány felhasználását. Úgy tekintünk az adott esetre hogy a Felhasználó ezzel lépésével teljesítette az ügylettől való elállásnak a feltételét, és a Felhasználó ezzel egyidejűleg minden további követeléséről lemond a Penny Bank Platform illetve a Penny BankPartner felé.

9. Kereskedői félelőség

A Penny Bank Platform megszervezi , vezeti, és időszakos elszámolásokat készít a hűségprogramról, és a visszatérítésekről valamint AFFILIATE rendszert működtet a Felhasználói illetve Penny Bank Partnerei számára. A Penny BankPartnerek az egyedüli végrehajtói az áru illetve szolgáltatás megvalósulásának. A Felhasználó jogot formál a megvalósított visszatérítés felhasználására a fentiekben leírt Felhasznlási feltételek, valamint a Penny BankPartnereknél feltüntetett feltételek szerint. Penny Bank Platform semmilyen felelősséggel nem tartozik a szolgáltatások illetve termékek minőségével kapcsolatban amelyekkel a Penny Bank Partnerek rendelkeznek, elutasít mindennemű felelősséget mindenféle direkt illetve indirekt kárral kapcsolatban, valamint költségek illetve veszteségek vonatkozásában is, amelyeket a Penny Bank Partnerek szolgáltatnak a felhasználók felé.

10. Felhasználási visszatérítési feltételek

Mindenfajta elszámolás és visszatérítés külön meghatározott feltételek szerint készül, pl. a beváltási határidők illetve lejárati dátum meghatározása. Ezek a feltételek megjelennek az utalványokon illetve a Penny Bank Platform felületen. Amennyiben bármilyen ellentétek keletkeznek az utalványokon, illetve a Penny Bank Platform megjelent információk között, a külön meghatározott feltételek az irányadóak.

11. Különleges promóciós események

Időközönként az Internetes felületen különböző különleges promóciós felhívások fognak megjelenni, versenyek, nyereményjátékok a Penny Bank Platform népszerűsítésére stb.. A promóciós felhívások feltételei minden felhíváshoz egyedileg, külön tájékoztatásban fognak megjelenni

12. Felszerelés

Kizárólag Önt terheli a felelősség a saját informatikai berendezései beszerzéséért, karbantartásáért illetve bármilyen más berendezés illetve szoftver állapotáért amellyel a Penny Bank Platform felületét használja.

13. A Penny Bank Platform feltételes és korlátozott használata

A Penny Bank Platform egy korlátozott szolgáltatást biztosít, amely nem exkluzív és nem továbbadható (átruházható). Hozzáférést és használatot nyújt saját (nem kereskedelmi) céllal történő alkalmazásra, amely megfelel a Felhasználói feltételekben és az Adatvédelmi irányelvekben leírtaknak.

A Penny Bank Platform feltételes és korlátozott használata, személyes és nem kereskedelmi használatra ad lehetőséget.

Ez a fejezet pótlólagosan is korlátozza a jogokat, javasoljuk nagyon figyelmesen át tanulmányozni!

13.1. Ön elfogadja hogy a Penny Bank Platform, az ön személyes és nem kereskedelmi használatát kizárólag a hűségprogram szervezésére, vezetésére alkalmazza.

Nem használhatja a Penny Bank Platform-ot semmilyen más tevékenységre, nem használhatja korlátozás nélkül, elemzésre, információk átvételére, gyűjtésére, tartalom illetve bizonyos részek átvételére, kereskedelmi vagy egyéb más célra.

13.2. Nem távolíthat el semmilyen értesítést amely a Penny Bank Platform tartalmára vagy a munkavégzésére vonatkoznak.

Szigorúan tilos a tartalmak másolása, átvétele, módosítása, megjelenítése, közzététele, összekötése, értékesítése, kiadása, publikálása, nyilvános megjelenítése, alkalmazása, vagy bármilyen más módon való használata illetve visszaéléses alkalmazása, a Penny Bank Platform-nak , az “PennyBack” d.o.o. írásos hozzájárulása és engedélye nélkül.

13.3. Penny Bank Platform fenntartja a jogot a szerzői jogok, védjegyek és tartalmak (szövegek,képek,stb) használatára és alkalmazására. Felhatalmazás nélküli használata a Penny Bank Platform bármelyik részének a tulajdonosok tudomása és engedélye nélkül a szerzői jogok megsértésének számít és szigorú jogi következményekkel jár.

13.4. A Felhasználó elfogadja hogy a Penny Bank Platform használata kizárólag a végfelhasználó felelőssége, és csak a Felhasználói feltételeknek megfelelően alkalmazható:

- A rendszert felelősségteljesen használja és a többi felhasználót tiszteletben tartja a kapcsolattartás folyamán, valamint nem tesz közzé meg nem engedett tartalmakat illetve egyéb tartalmakat a Penny Bank Platform felületen;

- Szigorúan tilos - minden szitkozódás, megtévesztés, téves adatközlés, vulgáris, pornográf, illetlen, erőszakos, káros, fenyegető, rendellenes magatartás és viselkedés, faji és etnikai alapon való megkülönböztetés, és mindenfajta kommunikáció amely ezeket a tilos és nem megengedett tevékenységeket testesíti vagy erősíti meg .

Tilos -

minden olyan kommunikáció amely valamilyen törvénybe ütköző tevékenységre serkent, (legyen az honos vagy nemzetközi törvény, előírás vagy magatartási szabály);

- Személyiségi jogokat sértő dolgok megjelenítése személyekről,

- Megsérteni vagy jogellenesen használni a találmányt, a védjegyét, az üzleti titkokat, a feltalálói jogokat, illetve bármilyen más jogait a személyeknek;

- A Tiltás felölel minden felhatalmazás nélküli hirdetést, promóciós anyagot, spamot, lánclevelet a piramisjáték bármely alakját, vagy bármilyen más egyéb formáját a jogellenes izgatásnak;

Szigorúan tilos a Penny Bank Platform-on;

- Kiskorúaknak károkat okozni bármilyen formában;

- Felhasználói Fiókot létrehozni más nevében , vagy más nevében bejelentkezni;

- Személyiségi adatokat gyűjteni , neveket, e-mail címeket illetve más információkat bármilyen céllal;

- Erőszakosan vagy valamilyen más formában háborgatni, jogellenesen izgatni embereket;

- Felhatalmazás nélkül belépni, zavarni megszakítani a Penny Bank Platform-ot vagy az adatbázisát működtető szervereket;

- Megpróbálni a többszörös identitások használatát a közösségi portálok belépési kódjait felhasználva;

- Megpróbálni a vásárlási utalványokat hamisítani vagy megváltoztatni azok tartalmát,

- Megpróbálni eladni illetve kereskedni a vásárlási utalványokkal;

13.5. A Penny Bank Platform minden felhasználóval, minden kapcsolatot bármelyik pillanatban megszakíthat, valamint fenntartja a jogot hogy bármelyik pillanatban megszüntethet bármilyen belépési jelszavat, vagy a felhasználói Fiókot ha a felhasználó valamilyen negatív viselkedésformája, a Penny Bank Platform saját megítélése szerint ezt indokoltá teszi.

14. Biztonság és személyes jogok

A felhasználó tudomásul veszi hogy minden beszélgetés, komment, egyéni üzenet illetve bármilyen más módon továbbított üzenet nyilvános, valamint az egymás közötti kommunikációk is nyilvánosak és nem személyes jellegűek. A PennyBack.rs a háttérben figyelheti ezeket a felhasználói kommunikációkat a felhasználók explicit tudomása és engedélye nélkül.

A Penny Bank Platform nem autorizál (fogad be és hitelesít) idegen tartalmakat, üzeneteket vagy információkat, ezért elutasít mindenféle felelősséget mindenféle tevékenységért, amelyek a következményei a rendszer használatának, beleértve a felelősség valószínűségét a vitatott tartalmakhoz.

A kommentek, üzenetek vagy bármilyen más információk megjelenítésével a PennyBack.rs felületen a felhasználó átadja a felhasználási jogokat az “PennyBack” d.o.o. számára, hogy azokat piackutatásra, hirdetésekre, promóciókra felhasználja engedélyezett jogi keretek között.

Jogunk, de nem kötelezettségünk hogy a saját akaratunknak megfelelően megváltoztassunk, elutasítsunk, közzétegyünk illetve eltávolítsunk bármilyen nem megfelelő tartalmat amelyet Ön feltölt, illetve feltöltött a Penny Bank Platform felületre.

15. Harmadik felek internet oldalai

A Penny Bank Platform -on található, egyéb linkek vagy applikációk vagy bármilyen más egyéb tartalmak, amelyek valamilyen harmadik személynek a tulajdonában állnak, nem tartoznak a Felhasználási feltételek és az Adatvédelmi szabályzat hatálya alá. Penny Bank Platform nem autorizál (fogad be és hitelesít) idegen tartalmakat, üzeneteket vagy információkat, ezért elutasít mindenféle felelősséget, és nem lehet felelős semilyen más által publikált adat pontosságáért, hitelességéért, megfelelőségéért. A Penny Bank Platform semmilyen körülmény között nem vállal felelősséget semmilyen kár vagy veszteség vonatkozásában amely úgy keletkezett hogy a Felhasználó a Penny Bank Platform felületen talált információra alapozva lépett kapcsolatba a harmadik személlyel. A Felhasználó mindig a saját felelősségére lép kapcsolatba a harmadik személyek internetes oldalaival, és azok tartalmával.

16. Összekapcsolódás más oldalakkal a Penny Bank Platform segítségével

Lehetséges az Ön felhasználói fiókján keresztül közösségi portállal illetve más web oldallal is összekapcsolódni, azzal a feltétellel, hogy ezt tisztességes szándékkal teszi, nem olyan szándékkal, amely bármilyen módon sértené vagy rombolná a tekintélyünket, hírnevünket.

Nem lehet összekapcsolni olyan felhasználói fiókot a közösségi portállal amely nincs az Ön tulajdonában, fenntartjuk a jogot minden ilyen esetben, hogy a csatlakozási kísérletet minden előzetes figyelmeztetés nélkül megszakítjuk.

17. Kártérítés

Ez a rész kártérítésre kötelezi Önt és megvéd bennünket az Ön illetéktelen tevékenységétől.

Ön mint Felhasználó feltétel nélkül elfogadja, hogy kártalanítja a Penny Bank Platform -ot, az Ön mint Felhasználó által okozott károkért, amelyek a Penny Bank Platform használata folyamán keletkezhetnek. A kártalanítás kiterjed a Penny Bank Platform -ra, valamint ( a fiókintézetekre, a franchise partnerekre, partnerekre, felelős személyekre, dolgozókra, hivatalnokokra, és managerekre, és minden bejelentett kártalanítási igényeikre , beleszámítva az összes felmerülő kárt és költséget, (a jogi képviselet költségeit is)), .

18. Szellemi tulajdon

Minden a Penny Bank Platform felületen közzétett szöveg és egyéb tartalom az “PennyBack” d.o.o. Zrenjanin szellemi tulajdonát képezi és törvényileg védett.

A Penny Bank Platform-on található szöveg és egyéb tartalom használata engedélyezve van, a szerzői jogok tulajdonosai által .

A Penny Bank Platform szerzői joggal védett az egész tartalomra vonatkoztatva www.PennyBack.rs.

Kizárólag Ön felelős azokért a tartalmakért amelyeket nekünk elküld , és kijelenti hogy rendelkezik a szükséges jogokkal, a szellemi tulajdon feletti tartalomra. A Penny Bank Platform fenntartja a jogot hogy eltávolítsa az elküldött tartalmat (tartalmakat), ha bármilyen gyanú merül fel hogy a tartalom (tartalmak) sért(enek) valamilyen szellemi tulajdoni jogot

19. Elektronikus kommunikáció

A kommunikáció Ön és a Penny Bank Platform között elektronikus eszközök segítségével történik, a Penny Bank Platform e-mailt küld az Ön számára, illetve Ön küld üzenetet a Penny Bank Platform-on keresztül a számunkra

Szerződéskötés szempontjából, az információk elektronikus úton való elfogadására tett nyilatkozat által, Ön elfogadja hogy az összes adatkommunikáció, a szerződések, és egyéb feltételek amelyeket a Penny Bank Platform az Ön számára továbbít elektronikus formátumban, megfelel a törvényi feltételeknek, mivel a tartalma írásos formátumban van.

20. Felhasználói támogatás

Minden kérdés, észrevétel és javaslat, az alábbi e-mail címen tehető meg: support@PennyBack.net

Postai úton az alábbi címen lehet elérni bennünket:

“PennyBack” d.o.o.

Beogradska 11, 23000 Zrenjanin

21. Egyéb

Abban az esetben ha egy tétel a felhasználási feltételek közül semmissé nyilvánul, ez a semmisség nem fogja befolyásolni az érvényességét bármelyik másik feltétel érvényességének, illetve a többi feltétel a továbbiakban is hatályban marad, A semmissé vált feltétel ki lesz cserélve egy érvényes feltétellé olyan módon, hogy az szellemiségében is és jogilag is megfeleljen annak a feltételnek amely semmissé vált. Amennyiben bármelyik fél nem használja fel az összes jogát a felhasználási feltételek közül, az nem jelenti azt hogy lemond bármelyik jogáról ami megilleti, illetve elveszíti bármelyik jogának gyakorlását ami megilleti.

Minden felmerült nézeteltérést a Felhasználó és a Penny Bank Platform között, a szerződő felek egymás közötti megegyezéssel próbálnak megoldani (ha szükséges a Penny Bank Partner bevonásával). Amennyiben a probléma megoldása sikertelennek bizonyul, a jogviták eldöntésére a szerződő felek a Zrenjanin bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A regisztráció által a Penny Bank Platform felületen megállapítjuk, hogy a Felhasználó elolvasta és teljes mértékben elfogadta a felhasználási feltételeket.